RØYRLEGGARTENESTENE VÅRE

Ta kontakt

Nybygg

Har du behov for røyrleggjar til nybygg? Uansett om det er til einebustad, hytte eller nytt næringsbygg - vi leverer komplette røyrtekniske anlegg for privatpersonar og næringsliv. Involver oss på eit tidleg tidspunkt for gode råd og planlegging av ditt nye røyranlegg.

Sanitær

Skal du pusse opp badet, sette inn et badekar eller få inn en ny vask på vaskerommet? Vi har lang erfaring med montering og rehabilitering av sanitæranlegg.

Rehabilitering

Er det på tide å byta ut dagens røyranlegg til eit meir moderne og påliteleg system? Røyrleggjarservice utfører rehabilitering på eksisterande røyr og avløp.

Sprinkler

Eit godt sprinkleranlegg kan vera forskjellen på liv og død. Det kan òg redde verdifulle eigendelar frå ein brennande bygning. Røyrleggarane våre bistår deg med rådgiving og installasjon av driftssikre sprinkleranlegg.

Varmeanlegg

Vi har kompetanse innan eit breitt spekter løysingar innan distribusjon av varme. Vi leverer og installerer kvalitetsløysingar innan varme og utfører service på eksisterande både for privat og bedrift.

VA-anlegg

Vi leverer komplette vass- og avløpsanlegg til bustad, næring og industri. Dette inneber mellom anna legging og tilkopling av nytt leidningsnett. Rehabilitering og vedlikehald av eksisterande anlegg og dessutan installasjon av pumpestasjoner og renseanlegg.