ERFARNE RØYRLEGGJARAR 

Ta kontakt

RØYRLEGGJARPARTNAREN DIN

Røyrleggjarservice AS er eit røyrleggjarfirma med sju tilsette som held til på Hafslo i Luster kommune. Ola Skophamar etablerte firmaet som einkeltmannsforetak i 1987, og i 2008 vart firmaet etablert som AS.

Me tilbyr alt av røyrtekniske tenester for bedrifter, offentlege og private kundar. Hovudfokuset vårt er kvalitet og kompetanse.

Sertifiseringer og godkjenninger

Godkjenninger

  • VVS-Fagmann

  • Godkjent lærebedrift

  • Godkjent lærebedrift

KOMPETANSE FOR FRAMTIDA

Røyrleggjarservice AS er ein godkjent lærebedrift. Det vil seia at vi set av tid og ressursar for å dela kompetansen vi har opparbeidd oss over mange år i bransjen, med nyutdanna personar med brennande lidenskap for røyrleggjarfaget. Me sørger for å bistå med verdifull rettleiing som lærlingane kan ta med seg vidare. Me set stor pris på energien og iveren etter å læra ungdommen viser når dei kjem hos oss som lærlingar.